GNU/Linux Sistem Yönetimi 1. Düzey Eğitimi: GNU/Linux sistem yöneticiliğini meslek edinmeyi ya da yalnızca öğrenmeyi isteyen kişilere yönelik bir eğitimdir.
Eğitimin Hedefi: GNU/Linux’un yapısını derinlemesine bilen, herhangi bir kurumda ya da bağımsız biçimde GNU/Linux sistem yöneticisi olarak çalışarak deneyim kazanabilecek düzeyde kişiler yetiştirmektir.

 Eğitim Süresi: 40 saat

Konular

 • Özgür Yazılım Felsefesi’ne Giriş
 • Komut Satırı (Kabuk) ve Temel Komutlar
 • GNU/Linux İşletim Sisteminin Yapısı
 • Açılış Sistemi ve Kullanıcı Yönetimi
 • Paket Yönetim Sistemi
 • Zamanlanmış Görevler
 • Sistem Kayıtları
 • Temel TCP/IP Bilgisi ve Ağ Yönetimi
 • Yedekleme
 • Betik Yazımına Giriş
 • DNS Teknolojisine Giriş
 • Web Teknolojisine Giriş
 • Veritabanı Servislerine Giriş
 • Apache/PHP/MySQL Kurulumu ve Örnek Bir Uygulamanın Koşturulması

Eğitime katılacakların sahip olması gereken özellikler:

 • Okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi
 • Sanal makine kurabilme / kullanabilme

EduLarge Akademi Başarı Belgesi

Eğitim sonunda, %90 devam oranını sağlayan öğrencilerimiz EduLarge Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitimlerimizin belli saatlerinde yapılan uygulama sınavları ve varsa eğitim sonunda verilen proje notlarının ortalaması ile oluşan mezuniyet notu 70 ve üstünde olan öğrencilerimiz Başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

Öğrencilerin, EduLarge Akademi’nin kendilerine sunduğu Başarı belgesine hak kazanabilmeleri için, ilgili sözleşme şartlarını sağlayarak, kayıtlı oldukları eğitim paketinin belirli konularında düzenlenecek olan uygulama sınavlarına katılmaları ve/veya projelerini teslim etmeleri gereklidir.

Uluslararası Sertifikasyon

Eğitimini aldığınız konulardaki yetkinliğinizi uluslararası düzeyde kanıtlamak için Yetkili Sınav Merkezleri’nde düzenlenen Microsoft sertifikasyon sınavlarına katılabilirsiniz.

MCSD sertifikasyonu yazılımcıların uygulama çözümleri tasarlama ve inşa etme becerisini belgeler. Bu çözümler tek bir teknolojinin çoklu sürümlerini veya birden fazla teknoloji kapsayabilir. Yazılımcılardan farklı Microsoft dillerini ve geliştirme araçlarını kullanarak kurumsal çözümleri analiz etmeleri ve tasarlamaları beklenir. Şu anda bu doğrultuda ilerlemek isteyen adaylar için dört farklı yol bulunmaktadır:

MCSD: Windows Mağaza Uygulamaları (Windows Store Apps), MCSD: Web Uygulamaları (Web Applications), MCSD: SharePoint Uygulamaları (SharePoint Applications) ve MCSD: Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi (Application Lifecycle Management).

Her bir MCSD yolu belirli sınavları geçmenizi gerektirir. Ayrıca sertifikanızı her iki yılda bir yenileyerek servis paketleri, revizyonlar ve yeni ürün sürümleri ile güncellenen temel teknolojilere halen hakim olduğunuzu kanıtlamanız gerekir.