1. Edularge Akademi, kullanım sözleşmesi dışına çıkmadan hizmet alan müşterilerimizin, hizmetten memnun kalmadıkları takdirde ödemelerini hesap başlangıç tarihini takip eden 15 gün içinde iade eder. Buna kiralık sunucu, alan adı hizmeti ve eğitim dosya ve belge ücretleri, eğitmene ödenen ders saat ücreti dahil değildir.
  2. Müşteriler, satın aldıkları ürün / hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
  3. Bireysel eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde EDULARGE, sınıfın yeterli sayıya ulaşmasını (6 kişi) temin amacıyla kurs başlama tarihini, sözleşmede belirtilen tarihten 90 gün sonrasına kadar erteleyebilir. Hizmetin ne zaman başlatılacağı MÜŞTERİ ile birlikte belirlenmiş olup, erken kayıt indiriminden yararlanan MÜŞTERİLER sözleşme tarihinden sonraki 90 gün içinde hizmetin başlatılmadığından bahisle iptal talebinde bulunamaz. 90 günlük süre sözleşmede belirtilen hizmet başlama tarihinden itibaren hesap edilir. Bu madde özellikle MÜŞTERİ ile birlikte müzakere edilmiştir.
  4. Edularge Akademi, kullanım sözleşmesi dışına çıkmadan hizmet alan müşterilerimizin, hizmetten memnun kalmadıkları takdirde ödemelerini hesap başlangıç tarihini takip eden 15 gün içinde iade eder. Buna kiralık sunucu, alan adı hizmeti ve eğitim dosya ve belge ücretleri, eğitmene ödenen ders saat ücreti dahil değildir.
  5. Edularge Akademi öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün / hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürün / hizmet benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün / hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
  6. Ürün / Hizmet ve sistemleri kullanan müşteri (Öğrenci veya hizmet alan müşteri), Edularge Akademi’ nin şartlarını kabul etmiş sayılır ve hizmet başlangıcında müşteriye bu şartlar açıklanır.