Süre: 30 Saat

 Logo Firmasından Sertifikalı

şirketlerin ihtiyaç duyduğu, hem muhasebe alanında teorik bilgiye sahip hem de sektörde en yaygın kullanılan Logo Go3 programına hakim uzmanlar yetiştirmeye yöneliktir.

Logo programı ile işletmelerin finansal açıdan şu anki durumlarının tespit edilmesi ve gelecekteki faaliyetlerinin planlanması için gereken bilgi ve raporların hazırlanmasını yapabileceksiniz.
Muhasebe alanında kariyer yapmak isteyen herkes bu eğitimleri alabilir.
EduLarge Akademi Başarı Belgesi
Eğitim sonunda, %90 devam oranını sağlayan öğrencilerimiz EduLarge Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitimlerimizin belli saatlerinde yapılan uygulama sınavları ve varsa eğitim sonunda verilen proje notlarının ortalaması ile oluşan mezuniyet notu 70 ve üstünde olan öğrencilerimiz Başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

Öğrencilerin, EduLarge Akademi’nin kendilerine sunduğu Başarı belgesine hak kazanabilmeleri için, ilgili sözleşme şartlarını sağlayarak, kayıtlı oldukları eğitim paketinin belirli konularında düzenlenecek olan uygulama sınavlarına katılmaları ve/veya projelerini teslim etmeleri gereklidir.

Logo Sertifikasyonu

Logo Sistem Uzmanı Sertifika Sınavı’na girerek, Kullanıcı Sertifikası alabilirsiniz. Bu sertifika ile Logo kullanan firmalar tarafından istihdam amacıyla da değerlendirilebilirsiniz.

Logo Go3 sistem yönetmenini kullanarak:

Firma oluşturma
Dönem oluşturma
Kullanıcı oluşturma
Terminal oluşturma
Kullanıcı yetkilendirme
Numara kayıt şablonlarını oluşturma ve yönetme.
Logo Go3 ERP arayüzünü kullanarak da:

Cari hesap oluşturma
Stok hareketleri
Banka hareketleri
Kasa hareketleri
Çek, senet hareketleri
Fatura hareketleri
Verilen ana başlıklardaki birçok arayüzde işlem yetisi kazanarak Logo Go3 de uzmanlaşmanız için birçok ek özellikleri de bu eğitim sonunda öğrenmiş olacaksınız.