150 saat

Yazılım sektöründeki uzmanların web, Windows, mobil ve kurumsal uygulamaların tümüne hakim olmaları gerekmektedir. Edularge Akademi’nin Yazılım Uzmanı (.NET) eğitimi de sektörde ihtiyaç duyulan profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanarak geliştirilmiştir. 150 saatlik bu eğitim ile yalnızca program yazmayı değil; veritabanı, web ve mobil programlama ile servis mimarisini de öğrenebilirsiniz.

Yazılım Uzmanı (.NET) eğitiminde hedefimiz, programa katılan öğrencilere C# dilini ve her platformda uygulama geliştirmeye elverişli .NET 4.5 teknolojisini öğretmek ve öğrencilerimizin güçlü bir yazılım altyapısı oluşturmasını sağlamak olarak özetlenebilir.

Temelden başladığımız bu programda öncelikle C# dilinden bağımsız olarak yazılım kavramının ne olduğu ve nasıl bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini teorik anlatım ve pratik uygulamalarla öğrencilerimize aktarıyor, karşılaştıkları bu yeni dünyaya hızlıca uyum sağlamalarına yardımcı oluyoruz.

EduLarge Akademi olarak onlarca programlama dili içinde C#’ı tercih etmemizin birden fazla nedeni var;  öğreniminin kolay bir dil olması, .NET Framework ile performanslı çalışması, masaüstü, web ve mobil platformlara uygulama geliştirme olanağı bunlardan bir kaçı… Ancak en önemli sebep şüphesiz Nesne Yönelimli Programlama’ya (Object Oriented Programming) tam uyumlu bir dil olmasıdır. Günümüzde yazılımların hacmi her geçen gün büyümekte, geliştirici sayısı sürekli artmaktadır. Uygulama geliştirme süreçlerinde ekip üyeleri arasındaki hiyerarşi ve düzen önemli bir mesele haline gelmiştir. Nesne Yönelimli Programlama bu tarz sıkıntıları ortadan kaldırmak için önemli bir bakış açısıdır. Biz de eğitimimizde öğrencilerimizin bu bakış açısıyla uygulama geliştirme disiplinini kazanmaları, onların bu konudaki tecrübe ve bilgi seviyelerini arttırmaları için gerekli çalışmaları ortaya koyuyoruz.
Veritabanı

Bir uygulamanın yardımcı unsurlarının başında sisteme girilen verilerin saklandığı alan, yani veritabanı gelir. Artık yazılan uygulamaların veritabanı olmadan geliştirilmesi düşünülemez hale gelmiştir. Biz de eğitimimizde veri tabanı kavramını, yönetimini ve programlamasını dünyanın en güçlü ilişkisel veri tabanı sunucularından biri olan Microsoft SQL Server 2014 ile öğretiyoruz.
Web Programlama

Günümüzde yazılım teknolojilerinin ‘Web’ ve ‘Mobil’ dünyada hızla ilerlediğini görüyoruz. İnternet kullanımının yaygınlaşması, geliştirilen uygulamalara her yerden erişim olanağı ve güncellemelerin zahmetsiz olması gibi kolaylıklar web dünyasının hızla gelişmesine olanak sağladı. Ayrıca önce dizüstü bilgisayarlar ile başlayan mobil hareketlenme, hayatımıza akıllı telefonların da girmesiyle birlikte günümüzde en üst noktaya ulaştı ve geleceği şekillendiren temel unsurlardan biri haline geldi. Dolayısı ile EduLarge Akademi olarak eğitim programımızda bu konuları görmezden gelemezdik.

Eğitim içeriğimizdeki Web Programlama konusu, Microsoft’un yazılımcıların kod geliştirme süresini önemli derecede azaltıp, pek çok kolaylık getirdiği Web Forms teknolojileri ve artık rotasını çevirdiği MVC teknolojisi (MVC 4) başlıkları altında işlenir. Piyasada yer alan ASP.NET uygulamaların çoğu Web Forms teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. Bununla birlikte MVC kavramı internet uygulamalarında önemli bir şablon haline gelmiş ve Microsoft’un gelişimine önem verdiği teknolojilerden biri olmuştur. Dolayısıyla hem dün ve bugün hem de gelecek, detaylı uygulamalarla öğrencilerimize aktarılmak üzere müfredatımızda yer almaktadır.

Servis Mimarisi

Mobil cihazlar başta olmak üzere farklı platformlarda çalışan yazılımların birbirleriyle veri alışverişinde bulunma ihtiyacı sürekli artmaktadır. Bu ihtiyaç, yazılımda yeni arayış ve çözümleri ortaya çıkarır. Bu çözümlerin başında ie Servis Yönelimli Mimari (Service Oriented Architecture – SOA) gelir. Servis Yönelimli Mimari sayesinde birbirinden bağımsız olarak geliştirilen, hatta tamamen farklı programlama dilleriyle yazılmış programlar birlikte uyum içinde çalışabilir. Microsoft’un Servis Yönelimli Mimari’de uygulama geliştirmek için ortaya çıkardığı ve .NET 3.0 ile hayatımıza giren teknolojisi WCF’tir (Windows Communication Foundation). Platform-bağımsız bir yapı olan WCF sayesinde herhangi bir işletim sistemindeki uygulama her ortamda çalışabilir duruma gelmiştir.

Servis oluşturma konusunda bir yazılımcının kod yazma yükünü oldukça azaltan bu teknolojiyi eğitimimizde detaylarıyla işleyerek, farklı platform ve uygulamalar arasında iletişimin nasıl sağlandığını uygulamalı olarak görüyoruz.

Ayrıca Windows’un Bulut Bilişim konusunda ortaya çıkardığı en önemli servislerinden biri olan Windows Azure, Azure Hosting Hizmetleri ve Deployment Servisleri’ni bulut bilişimin önemi ve geleceğiyle birlikte işliyoruz.

Çalışma Alanları

 • Kurumsal şirketlerin bilgi işlem ve yazılım departmanları
 • KOBİ’lerin bilgi işlem ve yazılım geliştirme bölümleri
 • Yazılım geliştirme şirketleri
 • Microsoft iş ortakları
 • Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık firmaları
 • Kendi yazılım şirketini kurmak
 • Freelance (serbest)

Alınabilecek Unvanlar

 • Yazılım Uzmanı
 • Proje Yöneticisi
 • Yazılım Geliştirici
 • Takım Lideri
 • .NET Yazılım Uzmanı
 • Database (Veri tabanı) Yazılım Uzmanı
 • ASP.NET Developer
 • Yazılım Destek Uzmanı
 • Yazılım Test Uzmanı
 • Web Yazılım Geliştirici
 • Mobil Yazılım geliştirici
 • Yazılım Analisti

EduLarge Akademi Başarı Belgesi

Eğitim sonunda, %90 devam oranını sağlayan öğrencilerimiz EduLarge Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitimlerimizin belli saatlerinde yapılan uygulama sınavları ve varsa eğitim sonunda verilen proje notlarının ortalaması ile oluşan mezuniyet notu 70 ve üstünde olan öğrencilerimiz Başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

Öğrencilerin, EduLarge Akademi’nin kendilerine sunduğu Başarı belgesine hak kazanabilmeleri için, ilgili sözleşme şartlarını sağlayarak, kayıtlı oldukları eğitim paketinin belirli konularında düzenlenecek olan uygulama sınavlarına katılmaları ve/veya projelerini teslim etmeleri gereklidir.

Uluslararası Sertifikasyon

Eğitimini aldığınız konulardaki yetkinliğinizi uluslararası düzeyde kanıtlamak için Yetkili Sınav Merkezleri’nde düzenlenen Microsoft sertifikasyon sınavlarına katılabilirsiniz.

MCSD sertifikasyonu yazılımcıların uygulama çözümleri tasarlama ve inşa etme becerisini belgeler. Bu çözümler tek bir teknolojinin çoklu sürümlerini veya birden fazla teknoloji kapsayabilir. Yazılımcılardan farklı Microsoft dillerini ve geliştirme araçlarını kullanarak kurumsal çözümleri analiz etmeleri ve tasarlamaları beklenir. Şu anda bu doğrultuda ilerlemek isteyen adaylar için dört farklı yol bulunmaktadır:

MCSD: Windows Mağaza Uygulamaları (Windows Store Apps), MCSD: Web Uygulamaları (Web Applications), MCSD: SharePoint Uygulamaları (SharePoint Applications) ve MCSD: Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi (Application Lifecycle Management).

Her bir MCSD yolu belirli sınavları geçmenizi gerektirir. Ayrıca sertifikanızı her iki yılda bir yenileyerek servis paketleri, revizyonlar ve yeni ürün sürümleri ile güncellenen temel teknolojilere halen hakim olduğunuzu kanıtlamanız gerekir.

Introduction To Programming (150 Saat)

 • Introduction to Programming and .NET
 • Microsoft Visual Studio 2013 Interface
 • Algorithm
 • .NET
 • Variables and Data Types
 • Errors and Error Handling
 • Decision Structures and Operators
 • Loop
 • Array
 • Methods
 • String, Math, DateTime Methods
 • Object Oriented Programming
 • Programming in C#

Database Programming 

 • Introduction to Database
 • Designing a Database and Normalization
 • Introduction to SQL Server 2014 and its Toolset
 • Working with Data Types
 • Designing and Implementing Tables
 • Ensuring Data Integrity through Constraints
 • Implementing Table Structures in SQL Server 2014
 • Designing and Implementing Views
 • Designing and Implementing Stored Procedures
 • Designing and Implementing User-Defined Functions
 • Creating Highly Concurrent SQL Server 2014 Applications
 • Handling Errors in T-SQL Code
 • ADO.NET
 • Querying and Manipulating Data Using Entity Framework

Web Programming – Programming in HTML 5 with Javascript and CSS3 

 • Overview of HTML and CSS
 • Creating and Styling HTML5 Pages
 • Introduction to JavaScript
 • Creating Forms to Collect Data and Validate User Input
 • Communicating with a Remote Data Source
 • Styling HTML5 by Using CSS3
 • Creating Objects and Methods by Using JavaScript
 • Creating Interactive Pages using HTML5 APIs
 • Implementing an Adaptive User Interface
 • Creating Advanced Graphics
 • Animating the User Interface
 • Creating a Web Worker Process

Web Programming – Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications 

 • Develop MVC Models
 • Develop MVC Controllers
 • Develop MVC Views
 • Optimize the Design of a Web Application for Discoverability by Search Engines
 • Write Server-side Code for Web Forms
 • Optimize Data Management for Web Forms
 • Ensure Quality by Debugging, Unit Testing and Refactoring
 • Secure a Web application
 • Apply Master Pages and CSS for a Consistent Application UI
 • Develop Client-side Scripts and Services for a Responsive, Rich and Interactive UI
 • Implement Advanced AJAX in a Web Application
 • Deploy a Web Application

Bitirme Projesi (2 Ay)

150 saatlik eğitimin sonunda yer alan ve 2 ay süren bitirme projesi ile içerikteki tüm konuların pekiştirilmesi sağlanır. Aynı zamanda tüm içeriğin uygulanmasını gerektiren üst düzey bir gerçek hayat senaryosunu olan bu proje sayesinde sektöre hazır hale gelmeniz hedeflenir.

EduLarge Akademi Sertifikasyonu

Eğitim sonunda, %90 devam oranını sağlayan öğrencilerimiz EduLarge Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

Eğitimlerimizin belli saatlerinde yapılan uygulama sınavları ve varsa eğitim sonunda verilen proje notlarının ortalaması ile oluşan mezuniyet notu 70 ve üstünde olan öğrencilerimiz Başarı sertifikası almaya hak kazanırlar.

Öğrencilerin, EduLarge Akademi’nin kendilerine sunduğu Başarı sertifikalarına hak kazanabilmeleri için, ilgili sözleşme şartlarını sağlayarak, kayıtlı oldukları eğitim paketinin belirli konularında düzenlenecek olan uygulama sınavlarına katılmaları ve/veya projelerini teslim etmeleri gereklidir.

Uluslararası Sertifikasyon

Eğitimini aldığınız konulardaki yetkinliğinizi uluslararası düzeyde kanıtlamak için Yetkili Sınav Merkezleri’nde düzenlenen Microsoft sertifikasyon sınavlarına katılabilirsiniz.

MCSD sertifikasyonu yazılımcıların uygulama çözümleri tasarlama ve inşa etme becerisini belgeler. Bu çözümler tek bir teknolojinin çoklu sürümlerini veya birden fazla teknoloji kapsayabilir. Yazılımcılardan farklı Microsoft dillerini ve geliştirme araçlarını kullanarak kurumsal çözümleri analiz etmeleri ve tasarlamaları beklenir. Şu anda bu doğrultuda ilerlemek isteyen adaylar için dört farklı yol bulunmaktadır:

MCSD: Windows Mağaza Uygulamaları (Windows Store Apps), MCSD: Web Uygulamaları (Web Applications), MCSD: SharePoint Uygulamaları (SharePoint Applications) ve MCSD: Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi (Application Lifecycle Management).

Her bir MCSD yolu belirli sınavları geçmenizi gerektirir. Ayrıca sertifikanızı her iki yılda bir yenileyerek servis paketleri, revizyonlar ve yeni ürün sürümleri ile güncellenen temel teknolojilere halen hakim olduğunuzu kanıtlamanız gerekir.

Bilgi ve Ön Kayıt Formu (Eksiksiz Doldurun Lütfen)